Steam traps - Odvajači kondenzata

ovajac kondenzata

Steam trap je uređaj koji se koristi za pražnjenje kondezanata i nekondenzivnih gasova sa zanemarljivom potrošnjom ili gubitkom žive pare. Većina odvajača kondenzata nije ništa više od automatskih ventila. Otvaraju, zatvaraju ili modulišu automatski pražnjenje.