INVERTED BUCKET TYPE STEAM TRAP – INVERT BUCKET ODVAJAČ KONDENZATA

Invert bucker je najpouzdaniji odvajač kondenzata, omogućava efikasnu odvodnju kondenzata pare. Pošto se mehanizam nalazi na vrhu odvajača, na otvoru se ne može skupljati prljavština. Automatsko odzračivanje vazduha je obezbeđeno malim otvorom za ventilaciju u korpi, što omogućava kontinualno automatsko izduvavanje vazduha i CO2 na radnoj temperaturi pare.

Opis proizvoda

presek2