SPRING RETURN DEADMAN HANDLES

Ako su zahtevi fabrika takvi gde se ventil mora vratiti u zatvorenu poziciju nakon rada, onda su naši Spring return deadman handle idealno rešenje. Za razliku od standardne ručice koja će ostati na poslednjij poziciji, naši ventili osiguravaju da će drška uvek vratiti na prvobitnu, unapred određenu početnu poziciju.

Za više informacija posetite sajt http://www.bitorq.com